Başvuru Değerlendirme Süreci

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ortaklık yapmak isteyen şirketler, “Başvuru Formu Girişi” bölümünden başvurularını yapabilir ve ortaklık taleplerini resmen tarafımıza iletebilirler. Sunulan proje, yatırım kriterlerimiz ve yatırım stratejilerimiz çerçevesinde incelenir.
 

  1. Ön değerlendirme sonucunda projeleri olumlu bulunan şirketlerden İş Planı Dosyasını doldurmaları istenir.
  2. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., iş planını inceleyerek proje hakkında detaylı incelemelerde bulunur. İş planında ayrıntıları ile verilen proje, Yatırım Komitesinde ele alınır.
  3. Yatırım Komitesi, projede ilerlenmesi kararını almış ise, hangi şartlar altında bir ortaklık yapılabileceğini ifade eden Ortaklık Niyet Mektubu girişimciye gönderilir.
  4. Girişimcinin Ortaklık Niyet Mektubunu onaylaması halinde firma hakkında kurumumuzca fizibilite ve mali denetim çalışmaları yapılır.
  5. Girişimci ile yapılan müzakereler sonucunda, ilgili yatırıma ait değerlendirmeler tamamlanır ve değerlendirme raporları hazırlanır.
  6. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. firma değerlendirme rapor sonucuna göre yatırım yapılıp yapılamayacağına karar verir. Yatırım yapılması kararı alınmış ise, hangi şartlar altında (alınacak hisse oranı, hisse bedeli ve diğer finansal şartlar) yatırım yapılacağı teklif olarak hazırlanarak girişimciye sunulur.
  7. Projeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile ortaklık müzakereleri son aşamaya getirilir.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalar, girişimcinin hızına bağlı olmak üzere 3 ila 4 ay arasında tamamlanır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2013 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.