Attributes of Venture Capital

 • VCITs can be both minority or majority shareholders but they tend to be a minority shareholder (49%)
 • The provided financial resources are long term, non-recourse and interest-free.
 • Investee companies receive support for new product & service development and corporate management.
 • Contributes to strategic decision making and the institutionalization process by active participation in the company’s management.
 • VCITs usually prefer to invest at the 2nd or 3rd levels of the business life cycle i.e. production, service and delivery exist but where this has yet to evolve into profit or where sales are increasing with profit to show for.
 • VCITs usually plan to exit their investments between 3 to 7 years.

Girişim Sermayesi fonlarının diğer finansman sağlayan kurum ve kuruluşlardan farkını aşağıdaki gibidir.Girişim Sermayesi fonlarının diğer finansman sağlayan kurum ve kuruluşlardan farkını aşağıdaki gibidir.

 • GSYO’lar hem azınlık hem de çoğunluk hissedarı olabilir ancak genellikle azınlık hissesi (%49) sahibi olarak kalmayı tercih ederler.
 • Sağlanan finansman kaynağı uzun vadeli, geri ödemesiz ve faizsizdir.
 • Ortak olunan şirketlere yeni ürün ve hizmet geliştirme, kurumsal yönetim gibi konularda destek sağlarlar .
 • Şirketlerin yönetimlerine aktif katılımda bulunarak stratejik kararların alınmasına ve kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlarlar.
 • GSYO’lar genellikler şirket yaşam döngüsünün 2. ve 3. (üreten, hizmet veren ve teslimata başlayan ancak kara geçememiş veya satışları artan ve kara geçmiş) aşamalarındaki şirketlere yatırım yapmayı tercih ederler.
 • GSYO’lar yatırımlarından genellikle 3 ile 7 yıl arasında çıkmayı hedeflerler.