Investment Criteria

Our Investment Criteria;

 • Entrepreneurial companies should comply with the definition of a SME (The definition should be considered under the latest published declaration by the Ministry of Science Industry and Technology),
 • The Project should have the capacity to create differences and provide a competitive advantage at the market or present a new product- service portfolio with a potential of development,
 • The company should not have any outstanding tax, social insurance and/or bank debt for immediate payment which is deemed to be unpayable when benchmarked with its expected short term cash flow,
 • The owners of projects should be on top of the concerned technicalities of his/her business and also have knowledge about the market, the company’s customers and business administration,
 • The project owners should have a feasible business plan,
 • The owners of projects and their respective team members should be innovative, experienced, active and honest,
 • The investment should be feasable as to exit from on an average of 5-6 years.

Our company invests up to 49% of the shares of a company. We prefer to be the minority shareholder at all times. Investment is made depending on the project’s capital needs and also as following; approximately USD 250,000 for projects at the start-up stage, at least USD 500,000 for information technology projects with an existing company and a range of a minimum of USD 1 million to USD 5 million for the other sectors.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., proje başvurularını projelerin aşağıda belirtilen yatırım kriterlerine uygunluğu yönünden değerlendirmektedir;
 • Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı’nın son yayınlamış olduğu tebliğ esas alınmaktadır),
 • Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması,
 • Girişimci şirketin gelecekte ki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
 • Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması,
 • Proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması,
 • Proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması,
 • Yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., en fazla %49 oranında hisse satın almaktadır. Başvuruda bulunan şirketlerin talepleri de göz önünde bulundurularak, başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu şirketler olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Dolarına kadar yatırım yapılmaktadır.