Yatırım Kriterlerimiz

Yatırım Kriterlerimiz;

 • Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı’nın son yayınlamış olduğu tebliğ esas alınmaktadır),
 • Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması,
 • Girişimci şirketin gelecekte ki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
 • Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması,
 • Proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması,
 • Proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması,
 • Yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.

Şirketimiz, en fazla %49 oranında hisse satın almaktadır. Başvuruda bulunan şirketlerin talepleri de göz önünde bulundurularak, başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu şirketler olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Dolarına kadar yatırım yapılmaktadır.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., proje başvurularını projelerin aşağıda belirtilen yatırım kriterlerine uygunluğu yönünden değerlendirmektedir;
 • Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı’nın son yayınlamış olduğu tebliğ esas alınmaktadır),
 • Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması,
 • Girişimci şirketin gelecekte ki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
 • Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması,
 • Proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması,
 • Proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması,
 • Yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., en fazla %49 oranında hisse satın almaktadır. Başvuruda bulunan şirketlerin talepleri de göz önünde bulundurularak, başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu şirketler olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Dolarına kadar yatırım yapılmaktadır.