Çıkış Stratejisi

Çıkış alternatifleri belirlenirken yatırımın sürekliliği ve karlılığı da gözetilerek ortalama 5 yıl içerisinde çıkılması hedeflenmektedir. Çıkış stratejisi ise aşağıdaki gibi belirlenmektedir;

1.

Şirket Ortaklarına Geri Satış

2.

Stratejik Ortağa Satış

3.

Finansal Ortağa Satış

4.

Halka Arz

Çıkış alternatifleri belirlenirken yatırımın sürekliliği ve karlılığı da gözetilerek ortalama 5 yıl içerisinde çıkılması hedeflenmektedir. Çıkış stratejisi ise aşağıdaki gibi belirlenmektedir;

1.

Halka Arz

Halka arz girişim sermayesi yatırımlarında en çok tercih edilen çıkış yöntemlerinden biridir. Şirket istenilen büyüklüğe, karlılığa ve performansa ulaştığında halka arz çıkış için çok uygun olabilir. Ancak bilindiği gibi ülkemizde tam anlamıyla çalışan bir KOBİ borsası bulunmamaktadır. İMKB’de bile sadece 300 civarında şirket işlem görmektedir. Bu nedenle halka arz imkanı oldukça zor ve kısıtlıdır. Son zamanlarda İMKB’nin altında oluşturulan KOBİ borsasının aktif hale gelmesi durumunda halka arz çıkış için bir opsiyon olarak durmaktadır.

2.

Stratejik Ortağa Satış

Halka arzdan sonra en çok karşılaşılan yöntemdir. Uygun bir stratejik ortak, şirketin elde edeceği sinerjiyi göz önünde bulundurarak şirket değerinin üzerine bir prim koyarak satın alabilir. Yatırımcılara %100 çıkış sağladığı gibi, halka arzdan çok daha basit ve düşük maliyetlidir. Stratejik bir ortağa şirketi ve hedefleri anlatmak tüm bir piyasayı inandırmaktan daha kolaydır. Ancak, her zaman stratejik bir ortak bulmak kolay değildir. Özellikle bazı ülkelerde alıcı bulunmayabilir. Bu yöntem girişimciler tarafından çok tercih edilmemektedir; bunun sebebi de şirketteki kontrolün tamamen kaybedileceği korkusudur.

3.

Finansal Ortağa Satış

Girişim Sermayesi Fonları (GSF’ler) şirketi diğer bir GSF’ye veya finansal bir kuruluşa satmak isteyebilir. Özellikle halka arzın mümkün olmayacağı bir ortamda ve stratejik ortak bulunamaması durumunda tercih edilebilir. Girişimcinin şirkette kalması çok daha yüksek ihtimaldir. Ayrıca finansal ortak şirketi daha iyi yönlendirip, halka arza hazır hale getirebilir. Ancak, finansal ortak ortaklıktan bir sinerji sağlayamayacağı için, şirketi stratejik bir ortağa göre daha düşük bir fiyatla satın almak ister. Buna ek olarak finansal ortağın, şirketi kısa vadede satılabilir bir hale getirme ihtimali girişimciler açısından sıcak karşılanmayabilir.

4.

Şirket Ortaklarına Geri Satış

Bu çıkış yöntemi girişim sermayesi fonları için öncelikli bir yöntemdir. Bu yöntem diğer çıkış alternatiflerine göre en az karlı olan bir yöntem olmasına rağmen KOBİ GSYO A.Ş, misyonu gereği projenin belirli bir hedefe ulaştığına inanıldığı noktada yatırımdan bu yöntemle çıkmayı hedeflemektedir. Bu çıkış yöntemi sektörde en zor satış yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Çünkü girişimcilerin yeterli finansmanı sağlaması zordur ve firma değeri üzerinde anlaşmaya varmak çok zahmetli bir süreçtir. Sektörde bu çıkış yöntemi başarısız bir yatırımdan tek çıkış opsiyonu olarak da görülmektedir.