Yatırım Sonrası Süreç

Şirketimizin portföy yönetim tarzı, hiçbir suretle yatırım yaptığı şirketlerin günlük işlerine ve yönetimine karışmak değil; sahip olacağı bazı haklar ve tecrübesi sayesinde bu şirketlere yaşam eğrilerinin her aşamasında yol gösterici rol oynayarak büyümelerini sağlamaktır.

Bu anlamda yatırım yapılan şirkete, kendi alanında uzman olan en az bir adet yönetim kurulu üyesi atanır. Şirket yönetim kurulu düzenli aralıklarla toplanır ve şirketle ilgili tüm yönetsel, finansal ve stratejik kararlar yönetim kurulu toplantılarında alınır.

Şirketler 6 ayda bir uzmanlarımız tarafından ve yılda bir bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenir.