Yatırım Stratejilerimiz

Temel yatırım stratejimiz;
  • Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan,
  • Ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen
  • Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.
Bu temel strateji ışığında; başlangıç, büyüme veya ileri aşamada bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmekteyiz.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin temel yatırım stratejisi;

  • Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan,
  • Ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen
  • Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Bu temel strateji ışığında KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; başlangıç, büyüme veya ileri aşamada bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmektedir.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirket stratejileri doğrultusunda yatırım yapabileceği aşamalar şöyledir;

Başlangıç Aşaması

Konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri için gerçekleştirilecek ortaklıklar bu kategoride yer almaktadır.

Birinci Aşama

Başlangıç sermayelerini tüketen ve satış pazarlama için finansman ihtiyacı duyan şirketler ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu aşama için iş fikri ve karlılık beklentisi dikkate alınarak finansman desteği sağlanmaktadır.

İkinci veya Üçüncü Aşama

Üreten/hizmet veren ve teslimatlara başlayan ancak kara geçememiş veya satışları artan ve kara geçmiş firmaların büyümeleri için sağlanacak işletme sermayesi ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu aşamada göz önüne alınmaktadır. Bu aşamada esas itibariyle pazar ve pazar payındaki büyüme dikkate alınarak sermaye desteği verilmesi hedeflenmektedir.

Köprü Aşaması

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 6-12 ay içerisinde halka açılmayı bekleyen firmalara da yatırım yapabilir. Ancak bu aşamalardaki finansmanlar, Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘nin önceliğinde yer almamaktadır.