2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2016 yılı 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:30 ’da, şirketimizin TOBB İkiz Kuleler C-Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 ANKARA adresinde toplanılarak gerçekleştirilecektir.

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2016 YILI 18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,

10. Diğer hususlar

11. Dilek, temenniler ve kapanış